Jak rozpocząć ?

Nasz pomysł to wykonanie standardowej instalacji dopasowanej do możliwości klienta oraz szybkie dostarczenie klientowi oferty budżetowej, tak aby mógł zdecydować czy dalsza kontynuacja zaproponowanego tematu jest dla niego interesująca. Wykonanie i prezentacja oferty budżetowej jest dla klienta bezpłatna.

Jako klient, musisz zapewnić nam potrzebne informacje, a wtedy my w ciągu 2 do 4 tygodni dostarczymy Ci wstępny opis instalacji z ofertą oraz roczną produkcją biogazu, planem rozmieszczenia i zwrotem z inwestycji.

1. Następujące zagadnienia umożliwią nam przygotowanie wymienionych informacji:

1.1. Lokalizacja biogazowni ?
1.2. Lista typu i ilości biomasy na rok (tony/rok) z procentową zawartością suchej masy w każdym substracie.
1.3. Czy będziesz używał przefermentowanej biomasy do nawożenia własnego pola, czy też masz zamiar ją sprzedawać ?
1.4. Czy będziesz sprzedawał energię elektryczną do sieci elektrycznej ? Jeżeli tak – to jaka jest cena za 1kWh?
1.5. Czy masz możliwość sprzedaży ciepła, które wyprodukujesz ? Jeżeli tak – to jaka jest cena za 1kWh?
1.6. Jaka jest odległość do linii średniego napięcia ?
1.7. Czy jesteś zainteresowany pakietem finansowym lub czy sfinansujesz budowę instalacji z własnych środków ?

W przypadku gdy klient zainteresowany jest ofertą budżetową, zapewniamy udział firmy oferującej wykonanie projektu technicznego z dokumentacją instalacji oraz wykonanie i dostarczenie instalacji pod klucz z jej odbiorem i przeszkoleniem obsługi.

2. Konsorcjum Baltic Renewable w ramach kompleksowej obsługi całej inwestycji oferuje także Zamawiającemu wymienione poniżej usługi dodatkowe:

2.1. Pomoc w pozyskaniu przez Zamawiającego środków publicznych na sfinansowanie przedsięwzięcia.
2.2. Bieżące doradztwo w zakresie eksploatacji Biogazowni.
2.3. Pomoc w obsłudze Biogazowi w uzasadnionych przypadkach.
2.4. Nadzór biotechnologiczny nad funkcjonowaniem Biogazowni.
2.5. Korekta działania procesów biotechnologicznych w przypadkach obniżonej gazo-twórczości.
2.6. Serwis gwarancyjny instalacji i obiektów wchodzących w skład Biogazowni.
2.7. Wykonanie w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wybranych czynności formalno – prawnych niezbędnych do uzyskania pozwoleń koniecznych dla realizacji inwestycji, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa.
2.8. Zainstalowanie reaktora dla wytwarzania nawozu w postaci suchego granulatu w procesie reakcji wody odpadowej z reaktywnym tlenkiem wapnia. Nawóz posiada dopuszczenie do obrotu na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2.9. Instalacja sterylizatora z odwróconą osmozą lub projekt i budowa reaktorów SBR służących do oczyszczania wody w procesie natleniania w porozumieniu i konsultacji z ekspertem posiadającym wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie.
2.10. Wykonanie laguny ziemnej, foliowanej dla przyjęcia pofermentu przez okres 5 do 6 miesięcy. Przewidujemy wykonanie laguny wyłożonej folią dla uniknięcia przesiąkania części płynnej do gruntu oraz przykrytej folią (jeżeli taki wymóg narzuci Urz. Marszałkowski lub Starostwo Powiatowe) po jej wypełnieniu pofermentem.
2.11. Wyjazd do Danii dla zapoznania się z istniejącymi tam systemami biogazowi oraz różnymi technologiami fermentacji i uzdatniania pofermentu.