Nasz cel

Nasz cel to dostarczenie efektywnej kosztowo instalacji biogazu, która jest dostosowana do istniejącej, dostępnej biomasy oraz zaprojektowana dla niezawodnej pracy w celu uniknięcia kosztownych przestojów i strat w produkcji biogazu. Dzisiaj większość instalacji pracuje w oparciu o prostsze i wydajniejsze procesy, ponieważ doświadczenie zdobyte na bazie istniejących biogazowni wskazuje na to, że takie są bardziej ekonomiczne. Zapewniamy pełną obsługę projektową, wykonanie instalacji, montaż u klienta, odbiory, szkolenie i obsługę jak również nadzór poprzez Internet nad dzienną produkcją biogazu, jeżeli jest to wymagane.

Nasz cel