Projekty

Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratów w biogazowni

 

Informacja o projekcie

 

PROJEKT BADAWCZY „INNOWACYJNY SYSTEM STEROWANIA AUTOMATYCZNĄ DYSTRYBUCJĄ SUBSTRATÓW W BIOGAZOWNI” nr POIG.01.04.00-22-165/12

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa „Badania i rozwój nowoczesnej technologii”, działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Projekt zakończony

Strony instytucji powiązanych z projektem:

 Unia EuropejskaUnia Europejska
http://europa.eu
 Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
http://www.poig.gov.pl
 Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoMinisterstwo Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl
 Narodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
http://www.ncbir.pl