Lista referencyjna

Oparta o Biogazownie zaprojektowane przez nasz zespół w Danii.

1. Linkogas, Rødding

Linkogas

Lokalizacja: Rødding przy granicy duńsko-niemieckiej
Moc biogazowni: 2,0 MW

Biogazownia przetwarza 230.000 ton gnojowicy i pozostałości organicznych. W przybliżeniu jest to 120.000 ton gnojowicy bydlęcej, 70.000 ton gnojowicy świńskiej i 40.000 ton pozostałości z przemysłu spożywczego. Głównie są to pozostałości pochodzące z przemysłu ubojowego oraz innych branży przemysłu spożywczego.

Biogazownia powstała w 1999 roku na bazie 3 komór fermentacyjnych o objętości 2400 m3 . Obecnie trwają prace nad jej rozbudową, dzięki którym zostanie zainstalowany dodatkowy fermentator o pojemności 5.000 m3.

Nasz projektant był bardzo mocno zaangażowany od 1997 roku w odpowiednie ustawienie procesów biologicznych oraz uczestniczył w wymianie wyposażenia biogazowni, a także w jej technicznych przeglądach i konserwacji. Osoba ta pozostaje w dobrych relacjach z prezesem i kierownikiem biogazowni.

2. Bornholm Biogas Plant

BornholmLokalizacja: koło Akirkeby na Bornholmie
Moc biogazowni: 2,0 MW.

Biogazownia została zaprojektowana dla przetwarzania wysoko-skoncentrowanej suchej masy. Pierwotnie projekt przewidywał również przetwarzanie wody odpadowej zawierającej nawozy. Obiekt został wybudowany w roku 2006.
Biogazownia posiada 3 komory fermentacyjne o objętości 3.000 m3 mogące przetwarzać 100.000 ton biomasy o zawartości suchej masy 12%.

Obecnie instalacja przetwarza tylko gnojowicę ale pod koniec roku 2010 zostanie wprowadzone oprzyrządowanie dla obsługi kiszonki kukurydzy.

Nasz projektant odpowiedzialny był za odbiory i uruchomienie biogazowni w 2006 roku. Ponadto osoba ta była zaangażowana przez ostatnie dwa lata w prawidłowe działanie procesów biologicznych zachodzących w tej biogazowni oraz w dostawę potrzebnej biomasy