Technologia Tradycyjna

Instalacje biogazu oparte są na bieżącej wiedzy oraz na doświadczeniu zdobywanym przez ponad 25 lat działalności i projektowania tych instalacji w Danii.

Eksperci z ponad 20 letnim doświadczeniem zdobytym podczas rozwoju instalacji biogazu są częścią naszego, profesjonalnego zespołu.

Pomimo tego, że jesteśmy młodą firmą, posiadamy jako zespół wiele lat doświadczenia. Zdobyte doświadczenie możemy zademonstrować przez umożliwienie obejrzenia instalacji już działających w Danii, które zostały zaprojektowane przez naszych ekspertów.

Technologia

Projekt naszej instalacji bazuje na efektywnie zoptymalizowanym systemie, który posiada proste rozplanowanie oraz jest łatwy w utrzymaniu i obsłudze – głównie dzięki zastosowaniu automatyzacji procesu. Projekt wykonany jest w sprawdzonej duńskiej technologii, która po odpowiednim zaadoptowaniu do polskich warunków zapewnia Inwestorowi niezawodną pracę systemu i powodzenie finansowe inwestycji.

Proces fermentacji został oparty na fermentacji mezofilowej z temperaturą podwyższoną do 400C. Proces ten charakteryzuje się dużą stabilnością oraz jest odporniejszy na przypadki pojawiających się zaburzeń.

Przewidywany czas retencji substratów w zbiornikach fermentacyjnych wynosi około 25 dni dla uzyskania odpowiedniego odgazowania biomasy.

Technologia Zaawansowana

System PLOP przeznaczony jest do szybkiego odgazowania odcieku uzyskanego z wywaru gorzelnianego lub innych substancji organicznych w postaci płynnej. Przygotowanie odcieku przed fermentacją następuje poprzez oddzielenie go od młóta w procesie odwirowania wywaru gorzelnianego w wirówkach. Krótki czas retencji potrzebny dla uzyskania biogazu w reaktorze wynoszący do 20 godz. zapewniony jest przez odpowiednie szczepy bakterii, których budowa chroniona jest patentem. Biogaz otrzymywany z takiego systemu zawiera od 65% do 80% metanu – CH4. Przewidywane miejsca zastosowania wymienionego systemu to gorzelnie, browary i inne zakłady przemysłu spożywczego produkujące odciek organiczny w dużych ilościach. System PLOP zapewnia znacznie mniejsze objętości reaktorów ze względu na skrócony czas retencji odcieku w porównaniu do tradycyjnych instalacji biogazu opartych o fermentację mezofilną lub termofilną. Małe gabaryty systemu wymagają mniejszej powierzchni zabudowy oraz przyczyniają się do znacznego obniżenia ceny tej instalacji w porównaniu do tradycyjnych biogazowi.

Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy jest procesem hydrotermicznego uwęglania substancji organicznej biomasy polegającym na poddaniu biomasy działaniu pary wodnej pod ciśnieniem 40 MPa i temperatury ok. 300-320 0C w warunkach beztlenowych. W wyniku procesu rozdrobnione drewno, słoma, trawa, rozmaite bioodpady z udziałem katalizatora ulegają zwęgleniu. Czas procesu szacowany jest na około 90 min. Biomasa z suszarni o wilgotności ok.10% transportowana jest do instalacji zawierającej komorę reaktora. Po zakończeniu procesu uzyskany produkt opuszcza reaktor i transportowany jest do dalszego rozdrabniania i pelletyzacji lub brykietowania. Proces pozwala na przerób do 3,0Mg/h biomasy roślinnej, dzięki której można wyprodukować do 1,0 Mg/h biowęgla (biocarbonu) o kaloryczności nie niższej niż 24 MJ/kg oraz gaz palny. Zamiana węgla i wodoru jaka zachodzi podczas procesu daje gaz palny, który przepuszcza się przez system filtrów. Średnia zawartość metanu – CH4 w gazie wynosi od 2% do 4% i zależy od składników zawartych w użytej biomasie. Dzięki osadowi ściekowemu można uzyskać gaz o zawartości metanu od 1,2% do 1,3%, natomiast przy użyciu drewna zawartość metanu w gazie waha się między 8% a 12%. Energia uzyskiwana w procesie może być zamieniona w 70% na ciepło i w 20% na energię elektryczną.